Liên hệ

Trường tiểu học Quảng Bạch

Địa chỉ: Thôn Nà Cà xã Quảng Bạch huyện Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Bà Nông Thị Duyên – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: CQ: 02813841059 – DĐ: 01684222203

Email:c1quangbach.pgdchodon@backan.edu.vn

IMG_0848