Giới thiệu

Trường tiểu học Quảng Bạch được công nhận trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ I tháng 12/2014

IMG_0862